Skip to content

GHIDUL MANAGERULUI IN ACHIZITII PUBLICE – OFERTA !!

PACHETUL : GHIDUL MANAGERULUI IN ACHIZITIILE PUBLICE  si Consultanta si gratuita la diverse intrebari privind procedurile de achizitii publice timp de o luna de zile.

 PRET PACHET: GHIDUL IN FORMA ELECTRONICA  – 230 RON,

IN FORMA TIPARITA, cu CV inclus : PRET 350 RON

CUPRINS : 1.   Prezentarea sistemului achizitiilor publice              Principii, Tipuri de contracte, Domeniu de aplicare

 • Reguli de participare la procedura de atribuire, Reguli de publicitate
 • Dreptul de a subcontracta, Anunturile de intentie, de atribuire, de participare, Reguli de comunicare si transmitere a datelor, Transmiterea ofertei,  Reguli de evitare a conflictului de interese
 • Oferta / Oferta alternative, Reguli de calificare si selectie a candidatilor/ofertantilor, Pretul aparent neobisnuit de scazut al ofertei
 • Stabilirea ofertei castigatoare, Incheierea contractului, Informarea candidatilor si ofertantilor, Anularea aplicarii procedurii
 • Oferta inacceptabila, Oferta neconforma, Proceduri de atribuire
 • Solutionarea contestatiilor, Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa CNSC, Sisteme speciale de atribuire (Acordul-cadru, sistemul de achizitie dinamic,  licitatia electronica)
 • Comisia de evaluare  ( juriul), Cine poate face parte din juriu?/Care sunt obligatiile juriului?,Incompatibilităţi  pentru membrii
 • Compartimentul de achizitii publice / Atributii
 • Dosarul achizitiei publice / Cine il intocmeste? / Ce cuprinde ?
 • Documentatia de atribuire / Cine o intocmeste?/,Cand trebuie finalizata?/Ce cuprinde?
 • Fisa de date a achizitiei/Cuprinde informatii si instructiuni
 • Caietul de sarcini/Ce contine?/
 • Caracteristici de mediu
 • Documentatia descriptiva
 • Cumpararea directa / catalogul electronic
 • SEAP – sistemul electronic de achiziţii publice, Proceduri de atribuire on-line, Riscuri de anulare a procedurilor  de atribuire prin Seap, Suspendarea procedurilor  on line

  2.   Principii, modalitati de organizare, atributii ale compartimentului/biroului/responsabilului de achizitii publice, acte emise

 3.   Toata legislatia privind achizitiile publice

 4.    Autoritatile Nationale Competente, Legislatia Europeana

 

 

Advertisements

Achizitiile Publice – cel mai dinamic sector

SC ABINIT IMPEX SRL A INFIINTAT UN DEPARTAMENT SPECIALIZAT IN CONSULTANTA PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE.

Fara îndoiala cel mai dinamic segment, in acest moment, este cel al achiziţiilor publice. Complexitatea unei proceduri, paşii legali care trebuiesc strict respectaţi si noutăţile legislative care apar foarte des impun ca in activitatea de achiziţii publice sa se apeleze la o  firma care are specialisti cu experienta in acest domeniu.

SC ABINIT IMPEX SRL , este printre primele firme din Judetul Dolj care are unul din obiectele principale de activitate consultanta in achizitii publice.

tel. :0768.862.111

fax.: o351.814.565

e-mail: officeb2000@yahoo.com