Skip to content

LISTA DE SERVICII SI TARIFE

 

Nr. Serviciul   Tarif  
1 Întocmire particularizată a unui ghid privind participarea la proceduri de achiziţie publică şi set de documente Începând cu 1.500 lei  
2 Sinteză de preţuri şi/sau condiţii de participare, inclusiv concurenţa    
  – proceduri naţionale Începând cu 1.500 lei  
  – proceduri naţionale + proceduri UE Începând cu 4.000 lei  
3 Notificări privind anunţuri (anunţuri de intenţie şi/sau anunţuri de participare şi/sau invitaţii de participare) Între 50 – 150 lei / criteriu  
4 Elaborare ofertă în vederea participării la procedură (include studiere documentaţie, elaborare raport privind opţiunile clientului, întocmire şi gestionare eventuale solictări de clarificare, întocmire ofertă)    
  – achiziţie produse < 125.000 euro 500 lei  
  – achiziţie servicii < 125.000 euro 600 lei  
  – achiziţie lucrări < 485.000 euro 1.000 lei  
  – achiziţie produse > 125.000 euro 1.000 lei  
  – achiziţie servicii > 125.000 euro 1.200 lei  
  – achiziţie lucrări > 485.000 euro 2.000 lei  
  + reprezentare la procedură + 50 % din tariful pentru elaborare ofertă (la care se adaugă, pentru proceduri în afara Craiovei, chetuieli de deplasare – cazare, transport, diurna)  
  + formulare contestaţie (nu include reprezentare la CNSC care se negociază separat) + 50 % din tariful pentru elaborare ofertă  
5 Formularea şi susţinerea contestaţiilor 150 lei/oră (consultanţă)300 lei (elaborare contestaţie)300 lei (susţinere la CNSC)  
6 Instruire şi training Negociabil. In functie de numarul de participanti  
7 Elaborare raport privind un aspect aferent achiziţiilor publice Începând cu 100 lei/pag  
8. Implementarea aplicării unei proceduri de achiziţie publică (pentru autoritati contractante sau societăţi private obligate  să aplice proceduri de achiziţie publică) – include: realizare publicitate, elaborare documentaţie (exclusiv caiet de sarcini), redactare documente necesare (note justificative, decizii, rapoarte, procese verbale), elaborare răspunsuri solicităride clarificare, puncte de vedere – contestaţii    
  – achiziţie produse < 125.000 euro 1.000 lei  
  – achiziţie servicii < 125.000 euro 1.200 lei  
  – achiziţie lucrări < 4.850.000 2.000 lei  
  – achiziţie produse > 125.000 euro 2.000 lei  
  – achiziţie servicii > 125.000 euro 2.4 00 lei  
  – achiziţie lucrări > 4.850.000 4.000 lei  
  + caiet de sarcini + 50 % din tarif  

Contact:

tel. :0768.862.111

fax.: 0351.814.565

e-mail: officeb2000@yahoo.com

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: