Skip to content

GHIDUL MANAGERULUI IN ACHIZITII PUBLICE – OFERTA !!

March 17, 2011

PACHETUL : GHIDUL MANAGERULUI IN ACHIZITIILE PUBLICE  si Consultanta si gratuita la diverse intrebari privind procedurile de achizitii publice timp de o luna de zile.

 PRET PACHET: GHIDUL IN FORMA ELECTRONICA  – 230 RON,

IN FORMA TIPARITA, cu CV inclus : PRET 350 RON

CUPRINS : 1.   Prezentarea sistemului achizitiilor publice              Principii, Tipuri de contracte, Domeniu de aplicare

 • Reguli de participare la procedura de atribuire, Reguli de publicitate
 • Dreptul de a subcontracta, Anunturile de intentie, de atribuire, de participare, Reguli de comunicare si transmitere a datelor, Transmiterea ofertei,  Reguli de evitare a conflictului de interese
 • Oferta / Oferta alternative, Reguli de calificare si selectie a candidatilor/ofertantilor, Pretul aparent neobisnuit de scazut al ofertei
 • Stabilirea ofertei castigatoare, Incheierea contractului, Informarea candidatilor si ofertantilor, Anularea aplicarii procedurii
 • Oferta inacceptabila, Oferta neconforma, Proceduri de atribuire
 • Solutionarea contestatiilor, Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa CNSC, Sisteme speciale de atribuire (Acordul-cadru, sistemul de achizitie dinamic,  licitatia electronica)
 • Comisia de evaluare  ( juriul), Cine poate face parte din juriu?/Care sunt obligatiile juriului?,Incompatibilităţi  pentru membrii
 • Compartimentul de achizitii publice / Atributii
 • Dosarul achizitiei publice / Cine il intocmeste? / Ce cuprinde ?
 • Documentatia de atribuire / Cine o intocmeste?/,Cand trebuie finalizata?/Ce cuprinde?
 • Fisa de date a achizitiei/Cuprinde informatii si instructiuni
 • Caietul de sarcini/Ce contine?/
 • Caracteristici de mediu
 • Documentatia descriptiva
 • Cumpararea directa / catalogul electronic
 • SEAP – sistemul electronic de achiziţii publice, Proceduri de atribuire on-line, Riscuri de anulare a procedurilor  de atribuire prin Seap, Suspendarea procedurilor  on line

  2.   Principii, modalitati de organizare, atributii ale compartimentului/biroului/responsabilului de achizitii publice, acte emise

 3.   Toata legislatia privind achizitiile publice

 4.    Autoritatile Nationale Competente, Legislatia Europeana

 

 

Advertisements

From → NOUTATI

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s